ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS 2019 – DIA 9 NOVEMBRE DEL 2019 ABANS DE FER LA CASTANYADA